image banner
Về việc công bố kết quả bầu cử và danh dách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-UBBC
Ngày ban hành 28/05/2021
Ngày hiệu lực 28/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố kết quả bầu cử và danh dách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND xã
Người ký duyệt Hoàng Minh Giang
Tài liệu đính kèm img_20210602_0005.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Xuân
Địa chỉ : UBND xã Hải Xuân - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaixuan.hhu@namdinh.gov.vn
 Người chịu trách nhiệm: Ông Bùi Văn Các - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang