image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/TB-HĐND 28/12/2022 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND xã từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 35
Tải về
45/TB-UBND 11/07/2023 Thông báo Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Xuân năm 2022
Lượt xem: 51
Tải về
44/TB-UBND 16/10/2023 Thông báo Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Xuân 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về
43/TB-UBND 06/07/2023 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Xuân quý II năm 2023
Lượt xem: 49
Tải về
12/TB-UBND 19/04/2023 Công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Xuân quý I năm 2023
Lượt xem: 130
Tải về
01/TB-UBND 03/01/2023 Công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của xã Hải Xuân
Lượt xem: 127
Tải về
01/TB-UBND 02/01/2022 Thông báo công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của xã Hải Xuân
Lượt xem: 110
Tải về
32/TB-UBND 05/10/2022 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Xuân quý III năm 2022
Lượt xem: 117
Tải về
21/TB-UBND 05/07/2022 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã Hair Xuân quý II năm 2022
Lượt xem: 86
Tải về
Số: 22/TB-UBND 05/07/2022 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Xuân 6 tháng đầu năm 20222
Lượt xem: 136
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Xuân
Địa chỉ : UBND xã Hải Xuân - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaixuan.hhu@namdinh.gov.vn
 Người chịu trách nhiệm: Ông Bùi Văn Các - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang