image banner
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/QĐ-UBND 02/01/2024 Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ của UBND xã Hải Xuân năm 2024
Lượt xem: 33
Tải về
12201/QĐ-UBND 08/12/2022 Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu đến năm 2030
Lượt xem: 17
Tải về
Số: 64/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 7 xã Hải Xuân
Lượt xem: 40
Tải về
Số: 63/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 6 xã Hải Xuân
Lượt xem: 35
Tải về
Số: 62/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 5 xã Hải Xuân
Lượt xem: 34
Tải về
Số: 61/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 4 xã Hải Xuân
Lượt xem: 42
Tải về
Số: 60/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 3 xã Hải Xuân
Lượt xem: 47
Tải về
59/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại Xóm 2 xã Hải Xuân
Lượt xem: 50
Tải về
02/QĐ- BCĐ 03/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Hải Xuân
Lượt xem: 34
Tải về
58/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại Xóm 1 xã Hải Xuân
Lượt xem: 42
Tải về
123
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Xuân
Địa chỉ : UBND xã Hải Xuân - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaixuan.hhu@namdinh.gov.vn
 Người chịu trách nhiệm: Ông Bùi Văn Các - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang