image banner
Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/KH-UBND 02/01/2024 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Hải Xuân năm 2024
Lượt xem: 40
Tải về
02/QĐ-UBND 02/01/2024 Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ của UBND xã Hải Xuân năm 2024
Lượt xem: 33
Tải về
03/KH-UBND 02/01/2024 Kế hoạch Cải cách hành chính xã Hải Xuân năm 2024
Lượt xem: 22
Tải về
01/QĐ-UBND 02/01/2024 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Hải Xuân năm 2024
Lượt xem: 25
Tải về
Số: 64/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 7 xã Hải Xuân
Lượt xem: 40
Tải về
Số: 63/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 6 xã Hải Xuân
Lượt xem: 35
Tải về
Số: 62/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 5 xã Hải Xuân
Lượt xem: 34
Tải về
Số: 61/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 4 xã Hải Xuân
Lượt xem: 42
Tải về
Số: 15/KH-UBND 14/09/2022 Kế hoạch chuyển đổi số xã Hải Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 46
Tải về
Số: 60/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 3 xã Hải Xuân
Lượt xem: 47
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Xuân
Địa chỉ : UBND xã Hải Xuân - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaixuan.hhu@namdinh.gov.vn
 Người chịu trách nhiệm: Ông Bùi Văn Các - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang