image banner
Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 64/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 7 xã Hải Xuân
Lượt xem: 15
Tải về
Số: 63/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 6 xã Hải Xuân
Lượt xem: 17
Tải về
Số: 62/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 5 xã Hải Xuân
Lượt xem: 18
Tải về
Số: 61/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 4 xã Hải Xuân
Lượt xem: 14
Tải về
Số: 15/KH-UBND 14/09/2022 Kế hoạch chuyển đổi số xã Hải Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 23
Tải về
Số: 60/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng Xóm 3 xã Hải Xuân
Lượt xem: 16
Tải về
59/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại Xóm 2 xã Hải Xuân
Lượt xem: 17
Tải về
02/QĐ- BCĐ 03/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Hải Xuân
Lượt xem: 16
Tải về
58/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại Xóm 1 xã Hải Xuân
Lượt xem: 19
Tải về
01/QĐ- BCĐ 27/05/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Hải Xuân
Lượt xem: 15
Tải về
12345
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Xuân
Địa chỉ : UBND xã Hải Xuân - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaixuan.hhu@namdinh.gov.vn
 Người chịu trách nhiệm: Ông Bùi Văn Các - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang