image banner
Chào mừng quý vị và các bạn đến với Cổng thông tin điện tử xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu

Thưa quý vị và các bạn! Công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Hải Hậu nói chung và xã Hải Xuân nói riêng trong những năm qua đã sử dụng đa dạng các phương tiện để truyền tải thông tin bằng hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử (http://www.haixuan-haihau.namdinh.gov.vn) do Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định và Ủy ban nhân dân huyện tài trợ đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, phục vụ đắc lực cho việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh- quốc phòng trên địa bàn xã, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền, xây dựng xã Hải Xuân đạt chuẩn nông thôn mới bền vững và phát triển.

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về “Chính phủ điện tử”; chủ trương, kế hoạch của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước và để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới đòi hỏi có Website đảm bảo theo quy định. Được sự cho phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định, bắt đầu từ ngày …../03/2017, UBND xã Hải Xuân chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử (địa chỉ: http://www.haixuan-haihau.namdinh.gov.vn). Theo Quyết định số 06/GP-TTĐT ngày .. tháng 01 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định.

Cổng thông tin điện tử nhằm mục đích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Đảng ủy - HĐND - UBND xã, cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân và doanh nghiệp; từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước từ xã đến các cơ quan cấp trên, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính của xã. Theo Kế hoạch, từ 01/4/2017 các văn bản hành chính, giấy mời họp, thông báo, lịch công tác...của Huyện uỷ, UBND huyện sẽ được gửi qua môi trường mạng và từng bước triển khai các ứng dụng phần mềm: hộp thư điện tử, hệ thống văn bản và chỉ đạo điều hành và phần mềm một cửa điện tử.

Việc đưa Cổng thông tin điện tử của xã vào hoạt động thể hiện nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo của xã, các ban ngành của xã nhằm từng bước hoàn thiện, phát triển đa đạng các loại hình thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin tuyên truyền và nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Ban biên tập, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác thu thập, cập nhật tin tức ở mọi lĩnh vực, đảm bảo mục tiêu: nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

Thời gian tới Ban biên tập sẽ chủ động, sáng tạo và nỗ lực hơn nữa để Website thực sự trở thành cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, tham gia có hiệu quả vào các hoạt động xã hội, dân chủ hóa đời sống, đáp ứng tốt sự mong đợi của người dân, doanh nghiệp.

 Kính mong quí vị, các bạn và con em quê hương Hải Xuân - Hải Hậu - Nam Định đang học tập, công tác trên mọi miền tiếp tục cộng tác,  góp ý để Cổng thông tin điện tử của xã ngày càng hoàn thiện hơn. 

Kính chúc Quý vị tràn đầy niềm vui, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc!

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử          

    Người thực hiện

Nguyễn Quang Hưng

- Điện thoai: 01682343488

- Email:quanghunghaixuan@gmail.com
 anh tin bai

image advertisement

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Xuân
Địa chỉ : UBND xã Hải Xuân - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaixuan.hhu@namdinh.gov.vn
 Người chịu trách nhiệm: Ông Bùi Văn Các - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang