image banner
Thông báo về việc mở trang thông tin điện tử
Lượt xem: 673

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về “Chính phủ điện tử”; chủ trương, kế hoạch của UBND tỉnh Nam Định và Huyện Hải Hậu về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính Nhà nước và để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới đòi hỏi có Website đảm bảo theo quy định.

Được sự giúp đỡ và cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định và sự chỉ đạo của UBND huyện Hải Hậu. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hải Xuân đã tiến hành lập trang thông tin điện tử của xã để truyền tải thông tin nhằm góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của địa phương và điều hành của UBND xã  đến với nhân dân. Phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm Quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Hải Xuân.

UBND xã Hải Xuân đề nghị các ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội, các cơ sở xóm có kế hoạch cung cấp thông tin, tin bài viết cả về hình ảnh là văn bản (đánh máy hoặc viết tay), phần mềm copy vào USB bằng phông chữ (Times New Roman hoặc Arial) chuyển về Ban biên tập của UBND xã có trách nhiệm đăng tin bài chính xác kịp thời phục vụ nhiệm vụ của địa phương.

Đây cũng là quyết tâm cao lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã  nhằm từng bước hoàn thiện, phát triển đa dạng các loại hình thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin tuyên truyền và nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân và cũng là điều kiện thuận lợi để Ban biên tập đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác thu thập, cập nhật tin tức ở mọi lĩnh vực, đảm bảo mục tiêu: nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả. Nhằm xây dựng Hải Xuân trở thành xã nông thôn mới bền vững và phát triển ngày một giàu mạnh – văn minh.

Cán bộ và nhân dân ở địa phương và bà con xa quê hương thường xuyên truy cập mạng thông tin qua trang thông tin điện tử http://www.haixuan-haihau.namdinh.gov.vn để biết các thông tin về các hoạt động của địa phương và cộng tác,  góp ý để trang thông tin điện tử của xã Hải Xuân ngày càng hoàn thiện hơn.

                                                   TM. UBND XÃ
image advertisement

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 44
  • Trong tuần: 719
  • Tất cả: 109499
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Xuân
Địa chỉ : UBND xã Hải Xuân - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaixuan.hhu@namdinh.gov.vn
 Người chịu trách nhiệm: Ông Bùi Văn Các - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang